การวางแผนก่อนใช้ สินเชื่อ ถือเป็นข้อควรปฏิบัติอันดับแรกที่ทุกคนจะต้องทำ เพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันต่างมีความจำเป็นและมีภาระค่าใช้จ่ายในจำนวนที่สูงขึ้น การขอสินเชื่อจึงเป็นอีกหนทางในการแบ่งเบาภาระได้อีกระดับหนึ่ง เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อมาแล้ว เราควรวางแผนการใช้สินเชื่อให้รอบครอบเพื่อป้องกันการใช้จ่ายที่มากจนเกินไป ทางที่ดีควรใช้สินเชื่ออย่างฉลาดปราศจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สินเชื่อ เป็นความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายในการที่จะให้สินค้าหรือบริการต่างๆที่สามารถนำไปใช้ก่อนได้โดยมีสัญญาข้อกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชำระคืนของสินเชื่อในอนาคต เราควรให้ความสำคัญและคำนึงถึงเรื่องของสภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ และเพียงพอที่จะจับจ่ายในประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายชำระเจ้าหนี้ทันที ดังนั้นควรมีการวางแผนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระคืน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆของสินเชื่อ

การมี สินเชื่อ เป็นสิ่งที่ดีแต่จะให้ดีเราควรมีวินัยและกฎระเบียบทางการเงิน หากต้องการใช้เราควรมีความรับผิดชอบจากภาระหนี้สินที่เราก่อขึ้นมาและมีความสามารถในการชำระคืนให้ตรงครบทุกงวด เพราะเราจะได้ไม่ถูกคิดดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เราควรที่จะคิดและวางแผนให้ดีเสียก่อนที่จ่ายซื้ออะไรก็ตามว่าสิ่งนั้นจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหน เพราะเงินที่เรานำมาใช้นั้นไม่ใช้เงินของเราเพียงแค่เรานำเงินในอนาคตออกมาใช้ก่อน หากเรามีการใช้จ่ายมากและไม่สามารถชำระได้ทั้งหมดเราก็จะมีหนี้สินจากการใช้สินเชื่อ

Site Footer